Gweithdy arbrofol yn OW

Dydd Llun 27 Mehefin 10am-4pm
1606iwtopia

OW yn cynnal gweithdy arbrofol am ddim a fydd yn ffurfio rhan o ‘iwtopia’ prosiect ymchwil Paul Eastwood:

Sut mae’r iaith yn rheoli’r penderfyniadau rydym yn ei wneud?

Gan ddefnyddio byrfyfyr sgript tebyg i Peter Watkins’ ‘docudram’, a oedd yn aml yn golygu a chyfweld actorion yn y rôl, i ysgogi trafodaeth ac archwilio methodolegau celf o amgylch y cwestiwn:

Dychmygwch ei fod yn gan mlynedd yn y dyfodol, a’r iaith Gymraeg wedi diflannu. Os ydych yn cael y cyfle i adael neges ar gyfer y dyfodol, beth fyddech chi’n ei ddweud?

Byddwch yn cael eich gofyn i archwilio amrywiaeth o ddulliau i fynegi eich neges. Gall hyn gynnwys perfformiad, arlunio a cherflunio clai. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymchwilio sut gall lluniadu gyda wrthrychau clai weithredu fel propiau ar gyfer adrodd straeon a gweld sut gall waith byrfyfyr fod fel cyfrwng i greadigrwydd.

Senario bras ar gyfer actio dull:

Chi yw’r person olaf byw sy’n siarad Cymraeg.
Yn agos at ddiwedd, beth fyddwch chi’n ei ddweud?

Bydd yr holl weithgareddau gweithdy yn cael eu recordio gyda fideo a sain ac yna eu rhoi ar-lein fel rhan o brosiect ymchwil ‘iwtopia’.

*Nid oes angen profiad blaenorol mewn perfformio na chelf er mwyn cymryd rhan.

Advertisements

Gweithdy arbrofol

Dydd Llun 23ain o Fai, 2016
7pm tan 9pm

Sut mae’r iaith yn rheoli’r penderfyniadau rydym yn ei wneud?

Gan ddefnyddio byrfyfyr sgript tebyg i Peter Watkins’ docudrma, a oedd yn aml yn golygu a chyfweld actorion yn y rôl, i ysgogi trafodaeth ac archwilio methodolegau celf o amgylch y cwestiwn:

Dychmygwch ei fod yn gan mlynedd yn y dyfodol, a’r iaith Gymraeg wedi diflannu. Os ydych yn cael y cyfle i adael neges ar gyfer y dyfodol, beth fyddech chi’n ei ddweud?

Byddwch yn cael eich gofyn i archwilio amrywiaeth o ddulliau i fynegi eich neges. Gall hyn gynnwys perfformiad, arlunio a cherflunio clai. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymchwilio sut gall lluniadu gyda wrthrychau clai weithredu fel propiau ar gyfer adrodd straeon a gweld sut gall waith byrfyfyr fod fel cyfrwng i greadigrwydd.

Senario bras ar gyfer actio dull:

Chi yw’r person olaf byw sy’n siarad Cymraeg.

Yn agos at ddiwedd, beth fyddwch chi’n ei ddweud?

Bydd yr holl weithgareddau gweithdy yn cael eu recordio gyda fideo a sain ac yna eu rhoi ar-lein fel rhan o brosiect ymchwil ‘iwtopia’.

*Nid oes angen profiad blaenorol mewn perfformio na chelf er mwyn cymryd rhan.

Cyfeiriad,
Ysgol Cefnfaes
Canolfan Cenfaes
Rhes Mostyn
Bethesda