Ceidwad

Mae’r prosiect yn anelu at gyflwyno’r syniad bod siaradwyr Cymraeg yn geidwaid yr iaith ac mae gennym ddyletswydd foesol i’w warchod a’i drosglwyddo yn gyflawn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Archwilio’r syniad ein bod ni, y gwrthrychau rydym yn cynhyrchu ac yn meddu yn gynhwysion ar gyfer casglu a dal y wybodaeth honno. Hefyd, dychmygu rydym ni, ac mae ein heiddo yn ymddwyn fel ysgogiad ar gyfer yr iaith a hanes cyfunol i deithio drwy amser o’r gorffennol i’r dyfodol. Bydd y prosiect hefyd yn arbrofi sut y gall gwrthrychau bob dydd, cerflunwaith, arteffact diwylliannol, lluniadau a ffotograffau fod yn ysgogiad ar gyfer adrodd straeon.

Advertisements

Cyflwyniad

Dychmygwch ei fod yn gan mlynedd yn y dyfodol, a’r iaith Gymraeg wedi diflannu. Os ydych yn cael y cyfle i adael neges ar gyfer y dyfodol, beth fyddech chi’n ei ddweud?

Nod y prosiect hwn yw i gwrdd â siaradwyr Cymraeg ac archifo ein sgyrsiau. Gan ddychmygu sefyllfa trwy ddefnyddio elfennau ffuglen dystopia i ragweld marwolaeth yr iaith Cymraeg. Mae’n ceisio creu sefyllfa allweddol ble mae pobl yn dychmygu beth fyddan nhw yn ei ddweud a pham pe byddant yn gwybod fod yr iaith Gymraeg am ddiflannu. Mae’r prosiect hefyd i edrych at sut mae iaith yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio’r byd o’i amgylch, yn enwedig yn nhermau ein meddiannau. Bydd y prosiect yn enwedig yn trafod hunaniaeth Gymreig o fewn crefftau Cymreig a’i arteffactau diwylliannol. A oes Gymreictod cynhenid sy’n byw o fewn y gwrthrychau hyn?

Bydd y prosiect hefyd casgliad gofnod o’r amser dwi’n siarad efo siaradwr Cymraeg a thrio darganfod eu gobeithion, pryderon a dyheadau ar gyfer y dyfodol yr iaith Gymraeg. Hefyd bydd yn ychwanegu at stori newydd, sydd ddim ond yn defnyddio iaith lafar ac iaith ysgrifenedig ond hefyd y celfyddydau. Rwy’n awyddus i weld bod yna ffurfiau ar ddiwylliant sy’n codi uwchlaw iaith yn unig.

Os bydd unrhyw un efo diddordeb mewn cymryd rhan neu os ydych yn adnabod rhywun a fyddai’n hoffi helpu, cysylltwch â mi.

info@paul-eastwood.net

Croesewir awgrymiadau ac os gwelwch yn dda a wnewch ddosbarthu fy nghais ymysg siaradwyr Cymraeg?